BÀ “AMAAL REZK” LẠM DỤNG CHỨC QUYỀN ÉP BUỘC CAN DỰ VÀO CUỘC THI HOA HẬU TẠI VIỆT NAM

Kính gửi các Giám đốc Quốc gia của Miss Eco Teen và Miss Eco International!

Tôi là Nguyễn Như Quỳnh, Giám đốc Quốc gia của Miss Eco Teen Vietnam và Miss Eco Vietnam.

Chúng tôi viết thư này để thông báo cho các Giám đốc quốc gia của Miss Eco Teen và Miss Eco International về những hành động gian dối của Tiến sĩ Amaal Rezk, người đã lợi dụng tiền bạc và công sức của chúng tôi.

Chúng tôi là đơn vị uy tín đã đưa thương hiệu Miss Eco Teen và Miss Eco International về Việt Nam thành công, có thể nói nhờ nỗ lực của chúng tôi mà rất nhiều khán giả Việt Nam tìm đến những thương hiệu này. Chúng tôi đã mời bà Tiến sĩ Amaal Rezk đến Việt Nam để tham dự đêm chung kết Hoa hậu Sinh thái vào ngày 4 tháng 3 năm 2022.

Chúng tôi lo chi phí vé máy bay để mời bà, trợ lý cũng như đương kim Hoa hậu. Tác động truyền thông của công ty chúng tôi phủ sóng từ sân bay lan rộng khắp cả nước, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh và với nguồn tài trợ lớn gần 10 tỷ đồng (hơn 420.000 đô la Mỹ) cho cuộc thi. Tiến sĩ Amaal Rezk khi sang Việt Nam đã nhận toàn bộ tiền bản quyền trả cho Miss Eco Teen và Miss Eco theo từng năm, kể cả Miss Eco Teen năm 2022, Miss Eco 2023 và Miss Eco 2022.

Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp cho đến khi chúng tôi muốn thay đổi đại diện tham gia nhưng bà không đồng ý và buộc chúng tôi phải để người chiến thắng tham gia. Bà Amaal Rezk lạm quyền để ép buộc chúng tôi và can thiệp vào việc sản xuất cuộc thi quốc gia của Việt Nam. Bà ấy tự ý kết nối với người đại diện của chúng tôi và bỏ qua tôi. Năm 2022, người trúng giải Việt Nam là hoạt động bán hàng nhằm sắp xếp thứ tự người trúng giải với Việt Nam.

Chúng tôi muốn cảnh báo mọi người về người phụ nữ này và những hành vi phi đạo đức của bà ta. Xin đừng để bị con người thô lỗ này dắt mũi mà tham gia vào một cuộc thi kém cỏi của làng nhan sắc, làm mất đi giá trị đích thực của một cuộc thi sắc đẹp. Chúng tôi có hợp đồng và bằng chứng về hành vi sai trái, chúng tôi sẽ kiện Tiến sĩ Amaal Rezk và cho thế giới thấy bộ mặt thật của bà ấy.

Tất cả những lời nói trên đều là sự thật! Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Dear Country Directors of Miss Eco Teen and Miss Eco International!

I am Nguyen Nhu Quynh, the Country Director of Miss Eco Teen Vietnam and Miss Eco Vietnam.

We are writing to inform the Country directors of Miss Eco Teen and Miss Eco International about the deceitful actions of Dr. Amaal Rezk, who has taken advantage of our money and effort.

We are a reputable unit that has successfully brought brands Miss Eco Teen and Miss Eco International to Vietnam, and we can say that because of our effort, many Vietnamese audiences come to these brands. We invited Dr. Amaal Rezk to come to Vietnam to attend the Miss Eco final on March 4, 2022. We paid for the plane tickets to invite her and her assistant, as well as the reigning beauty queen. Our company’s media impact coverage from the airport spread throughout the country, especially in Ho Chi Minh City, and with large funding of nearly 10 billion VND ( more than 420,000 US dollars) for the contest. When Dr. Amaal Rezk came to Vietnam, she took full royalties paid to Miss Eco Teen and Miss Eco for each year, including Miss Eco Teen for 2022, 2023, and Miss Eco 2022.

Everything was going well until we wanted to change our representatives to join, but she did not agree and forced us to let the winner participate. She abused her right to coerce us and interfered with the production of Vietnam’s national contest. She arbitrarily connected with our representative and bypassed me. This year, in 2022, the Vietnamese winner is a selling activity to arrange the order of winners with Vietnam. We want to warn everyone about this woman and her unethical practices. Please do not be led by this rude person and participate in an inferior village contest, which loses the true value of a beauty contest. We have contracts and proof of wrongdoing, and we will sue Dr. Amaal Rezk and show the world her true face.

Thank you for your attention.

Best regards!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.